Scleractinia = Madreporaria
All images © Daniel L. Geiger/SNAP

 

5246 Acropora latistella ?

5277 Acropora cerealis

5072 Acropora sp.

5337 Pavona decussata

4754 Paracyathis stearnsi

5026 Turbinaria reniformis

5025 Herpolitha limax

5309 Polyphyllia talpina

5358 Platygyra sp.

5273 Favites ?

5338 Porites solida

5357 Galaxea sp.

All images © Daniel L. Geiger/SNAP